Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina, objavljena na spletnih straneh Dejan Šinko, s.p., se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Dejan Šinko, s.p. se bo trudila zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino na spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Dejan Šinko, s.p. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletne strani, na katere kažejo povezave s spletnih strani Dejan Šinko, s.p., niso pod nadzorom Dejan Šinko, s.p.

Niti Dejan Šinko, s.p. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Dejan Šinko, s.p., ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Dejan Šinko, s.p., ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Close Menu